: نام کاربری
: رمز عبور
: تکرار رمز عبور
: ایمیل
: نام و نام خانوادگی
: تلفن همراه
 



: نام کاربری

: رمز عبور

 


: اخبار ناربن

اشتراک رایگان آگهی نامه تخصصی چوب و ابزار

توزیع رایگان در مراکز مرتبط و صنایع وابسته در سراسر کشور

تلفن تماس : 77502031 - 77501096 - 021

نمایشگاه

تصاویر نمایشگاهی


تصاویر نمایشگاهی سال1395

نمایشگاه بین المللی اصفهان 95


تصاویر نمایشگاهی سال1394

نمایشگاه وودکس تهران (11-14 بهمن ماه 94 )

 

نمایشگاه مشهد (24 الی 27 آذر 94 )

 

نمایشگاه تویاپ استانبول-ترکیه (18-22 مهر1394)

 

نمایشگاه تبریز (27 الی 30 مرداد 94 )

 

نمایشگاه کرج (6 الی 9 مرداد 94 )

 

نمایشگاه اصفهان (7-10 خرداد ماه 94 )


تصاویر نمایشگاهی سال 1393

نمایشگاه وودکس تهران (12-15 بهمن ماه 93 )

نمایشگاه مازندران ( 16-19 مهر ماه 93)

نمایشگاه تویاپ ترکیه - استانبول 2014(5-9 مهر ماه 93)

نمایشگاه تبریز ( 22-25 مرداد ماه 93)

نمایشگاه اصفهان ( 19-22 خرداد ماه 93)

نمایشگاه zow ترکیه -استانبول 2014 ( 29 اسفند 92- 3 فروردین 93)


تصاویر نمایشگاهی سال 1392

نمایشگاه وودکس تهران ( 8- 11 بهمن ماه 1392)

نمایشگاه مدکس مشهد (19-22 آذر ماه 1392)

نمایشگاه مدکس شیراز (8-11 آبان ماه 1392)

نمایشگاه مدکس تبریز (12-16 تیرماه 1392)


تصاویر نمایشگاهی سال 1391

نمایشگاه مدکس کرج(مهر ماه 1391)

نمایشگاه تویاپ - استانبول- ترکیه 2012

نمایشگاه zow- استانبول ترکیه 2012-2013