: نام کاربری
: رمز عبور
: تکرار رمز عبور
: ایمیل
: نام و نام خانوادگی
: تلفن همراه
 : نام کاربری

: رمز عبور

 


: اخبار ناربن

اشتراک رایگان آگهی نامه تخصصی چوب و ابزار

توزیع رایگان در مراکز مرتبط و صنایع وابسته در سراسر کشور

تلفن تماس : 77502031 - 77501096 - 021

خدمات

ایده پردازی و سناریو - اتاق فکر


"آنچه باعث تمایز انسان ها می شود مغزشان نیست ، نحوه استفاده از مغزشان است !"


ایده‌های بدیع و خلاقانه، قلب یک برنامۀ ارتباطی و تبلیغاتی محسوب می‌شوند. در ناربن هر کمپین یا برنامۀ ارتباطی صرف‌نظر از نوع رسانۀ مورد استفاده براساس ایده‌های خلاق شکل می‌گیرد. این ایده‌ها طی یک فرآیند خلاقانه و در اتاق فکر و ایدۀ کانون‌ توسعه پیدا می‌کنند. در این اتاق که ترکیبی از نویسندگان و هنرمندان خلاق و کارشناسان بازاریابی و تبلیغات است، براساس اهداف ارتباطی مشتری، ایده‌های بدیعی توسعه می‌یابند که قابلیت انتقال به بازار و مخاطبان را از طریق رسانه های مختلف مانند تیزر تلویزیونی، تیزر رادیویی، طرح‌های گرافیکی، رویدادهای ارتباطی، رسانه های دیجیتال و ... داشته باشند. ماموریت اصلی این اتاق، ترجمۀ اهداف ارتباطی مشتری به پیام‌های جذاب، گیرا و قابل درک است.
برخی از خدمات این واحد عبارتند از :
-  تعیین ایده های اصلی ارتباطی
-  انتخاب شعار
-  سناریو نویسی
-  طرح کمپین
-  تعریف کاراکتر
-  خلق جینگل